DOKUMENTAI

Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai

1 priedas - Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą)  veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros.

2 priedas Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketa.  - NETEKĘS GALIOS.

3 priedas - Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelė.  - NETEKĘS GALIOS.

5 priedas - Pamokos vertinimo lentelė.

6 priedas - Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą)  veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė.

8 priedas -  Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą)  veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė.

 

aukštyn