VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Dorinio ugdymo bendrųjų programų projektas...
Paskelbta: 2020-11-03 13:04:41

Katalikų tikybos mokomasis dalykas supažindina mokinius su Šventuoju Raštu, Katalikų Bažnyčios mokymu, atveria asmeninio ryšio su Kristumi svarbą, ugdo pasitikėjimą Dievu ir gerbia asmens religinį apsisprendimą. 

Pateikiama Dorinio ugdymo Bendroji programa - projektas

aukštyn

 

 

 

Šv. Jonas Paulius II

minint 100-ąsias gimimo metines