VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius sausio mėnesį...
Paskelbta: 2021-01-08 18:51:10

 Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius sausio mėnesį:

Rimą Rupšienę - 5 d.

Rūtą Dorofėjienę - 6 d.

Vilmą Plačakienę  7 d.

Daivą Remeikienę - 27 d.

Irmantą Patacką - 30 d.

Auksę Čiūrienę - 31 d.

 

 

TRUMPAS TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS
Kvapą užgniaužiantis
ilgas kritimas į sielos
bedugnę: viskas su manimi
ir manyje, mano meile.
Neišsinešu nieko, nieko
nepasisavinu, nes
gyvent –
tai nereiškia: turėti.
Ateini,
kad paliestų
gyvybės viršūnė,
kad, ranką ištiesęs,
parodytum: ten,
ir kad mes
tavo gestą
suprastumėm: meilė.
Kito dievo nėra.
Jis nestato šventyklų.
Jis leidžia išduoti
save, o nuskriaustas,
verkia tavo artimo
ašarom:
čia ir visur
– atleisk!

                                                             Autorius. Justinas Marcinkevičius 

aukštyn