VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius kovo mėnesį...
Paskelbta: 2023-03-01 07:24:32

 

Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius kovo mėnesį:

Laimutę Skyrienę - 2 d.

Jurgitą Seselskienę - 8 d.

Gediminą Andrašiūną - 14 d.

Laisvą Jankauskienę - 18 d.

Astą Kivyliūtę - 22 d.

 

Laiškas Kristui 

Mes parašysim, Kristau, Tau šį menką laišką,
Žodžius gražiausius iš pačios širdies.
Gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiškus
Ir žmogui mirusiam širdyj lyg varpas neskambės.

Šiandieną mylime Tave mes, Kristau,
Nes su Tavim gyvent lengviau.
Aukojau Tau save, jaunystę,
Gražias dienas aukojau Tau.

Tavy viltis, kai saulė teka rytą,
Kai žvaigždės blėsta vakare.
Nebus Mesijo mums, ir Pranašo nebus mums kito,
Ir niekas niekad nepakeis Tavęs.

Jau mintyse žali žolynai želia -
O auga meilė Tau tokia stipri.
Ir lenkias prieš Tave balti laukų berželiai,
Ir žiba žvaigždės naktimis.

                                                             Autorius. Vytautas Mačernis

aukštyn