AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2022 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas...
Paskelbta: 2022-07-08 07:28:13

 2022 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų 2022-2023 mokslo metų pradžios susirinkimas

Darbotvarkė
10.00 val. Šv. Mišios Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
katedroje

11.15 val. Susirinkimas Pastoraciniame centre
1. „Tebūna man, kaip tu pasakei“ Lk 1,38b. Kun. Gintaras Jonikas
2. Pirmiausia patys užsidėkite deguonies kaukę. Mokytojai Aušra Nemunaitė-Makaravičienė, Nijolė Partauskienė,
Remigijus Čepas
3. Katalikų Bažnyčios ir tikybos mokymo mokykloje aktualijos
Vadovė Danutė Kratukienė
4. 2022-2023 m. m. kvalifikaciniai renginiai ir konkursai
Vadovė Danutė Kratukienė
5. Vyskupo Eugenijaus Bartulio žodis ir SIUNTIMAS

Iki susitikimo.

aukštyn