AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2022 m. kovo 16 d. nuotolinė respublikinė XIII-oji dorinio ugdymo mokytojų konferencija „Kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose..."
Paskelbta: 2022-02-07 18:54:57

 2022 m. kovo 16 d. nuotolinė respublikinė XIII-oji dorinio ugdymo mokytojų konferencija „Kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose"

Konferencijos programa
11.45-12.00 val. Dalyvių prisijungimas ZOOM platformoje.
12.00-12.10 val. Konferencijos atidarymas.
12.10-13.30 val. Plenarinis posėdis.
12.10-12.40 val. „Neuromokslai ir edukacija - teorijos ir praktikos sąsajos“. Lektorius doc. dr. Kęstutis Skauminas, LSMU Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas neurochirurgas.
12.40-13.10 val. „Centrinis klausimas XXI amžiaus ugdyme: kas yra žmogus“. Lektorius socialinių mokslų dr. Aurimas M. Juozaitis, konsultantas vadybos ir švietimo klausimais.
13.10-13.30 val. „Ką ugdome: mokinio kompetencijas ar mokome dalyką?“ Religijos ir Edukologijos mokslų magistrė Danutė Kratukienė, tikybos mokytoja ekspertė, NŠA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimo veiklos metodininkė.
13.30-14.00 val. Pertrauka
14.00-15.30 val. Dalyvių praktinės patirties pristatymai, diskusijos
15.30-16.00 val. Konferencijos apibendrinimas / refleksija

Konferencijos nuostatai čia...

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

aukštyn