AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
Prašome pateikti asmenines įžvalgas Sinodo temomis...
Paskelbta: 2022-04-01 08:40:12

Popiežius PRANCIŠKUS į Sinodinį kelią pakvietė ne tik aktyviuosius Katalikų Bažnyčios narius.

Bažnyčiai svarbi kiekvieno asmens – net menkai su ja susijusio ar savęs su Bažnyčia netapatinančio – patirtis ir lūkesčiai.

Jei dėl kokių nors priežasčių negalite dalyvauti parapijose vykstančiose diskusijose, savo įžvalgas Sinodinio kelio TEMOMIS  galite išsakyti žemiau pateiktoje FORMOJE. Jūsų nuomonė kitais Bažnyčios gyvenimo klausimais mums taip pat yra labai svarbi.

Norėdami klausti arba pasisakyti plačiau, galite rašyti adresu: info@sinodas.katalikai.lt.

Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa čia...

aukštyn