AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2022 m. lapkričio 24 d. X-oji Lietuvos mokinių ir mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“...
Paskelbta: 2022-11-06 13:38:24

 Lapkričio 24 d. (ketvirtadienis) kviečiame dalyvauti Lietuvos mokinių ir mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Tarpkultūrinis dialogas“

Konferencijos tikslai ir uždaviniai:
- pasidalinti praktine edukacinių užduočių apie pozityvų skirtingų kultūrų žmonių bendravimą
ir bendradarbiavimą įgyvendinimo patirtimi;
- supažindinti dalyvius su kitų kultūrų tradicijomis;
- ugdyti projekto dalyvių tolerantišką požiūrį į kitas kultūras;
- telkti bendruomenę, kuri numatytų tolerantiškos pozicijos formavimo perspektyvas.

Konferencijos dalyviai:
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, 6–10 ir I–II gimnazinių klasių mokiniai (iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1–5 mokiniai), visuomeninių organizacijų bei miesto bendruomenės atstovai.

Preliminari konferencijos programa:

9.30–10.00 – dalyvių registracija;
10.00–11.00 – plenarinis posėdis;
11.00–11.30 – pertrauka;
11.30–14.00 – darbas grupėse;
14.00–14.30 – konferencijos apibendrinimas.

Rekomenduojamos pranešimų temos:
Mokinių tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas:
- metodinės priemonės, pateiktys pamokoms;
- švietimo ir kultūros naujovės;
- projektinė veikla;
- integruotas mokymas;
- inovatyvūs ugdymo metodai;
- bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų kultūrų atstovais patirtis.

Pranešimų formos ir apimtys:
- žodinis pranešimas (trukmė iki 10 min.);
- filmuota medžiaga (trukmė iki 10 min.).


Dalyvių registracija
Konferencijos dalyviai registruojasi iki 2022 m. lapkričio 14 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus tinklalapyje: www.semiplius.lt (visi mokytojai), o mokytojai-pranešėjai dar užpildo priedą Nr. 1 ir siunčia el. p. ala.beliajeva@gmail.com.
Mokinio (-ių) anketą (-as) siųsti el. p. ala.beliajeva@gmail.com (priedas Nr. 2).

Konferencijos dalyviams mokytojams ir mokytojams-pranešėjams bus išduodamos pažymos. Kaina – 1,5 Eur. Neužsiregistravusiems mokytojams pažymos nebus išduodamos.

Kontaktinis asmuo: Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė, tel. nr. 8 684 55 990, el. p. ala.beliajeva@gmail.com

aukštyn