AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2023 m. kovo 21 d. dorinio ugdymo mokytojų konferencija...
Paskelbta: 2023-01-29 19:14:17

XIV RESPUBLIKINĖ DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJA
Mokinio ūgtis, ieškant savojo Aš, doriniame ugdyme

Kviečiame mokytojus ir 7-12 klasių mokinius rengti pranešimus pasirinkta tema ir dalyvauti konferencijoje.

Konferencija vyks 2023 m. kovo 21 d. 12.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, Tilžės g. 186, Šiauliai.

Daugiau informacijos čia...

aukštyn