Parapinės katechezės seminarai PK SEMINARAI
Seminaras nuoseklus ikisakramentinės katechezės kelias Gyvenkime kaip šviesos vaikai.
Paskelbta: 2011-02-03 19:12:29

 2011-02-19

 Vasario 19 d. Šiaulių vyskupijos Katechetikos centre vyko seminaras nuoseklus ikisakramentinės katechezės kelias „Gyvenkime kaip šviesos vaikai“.  

Lektorės Panevėžio katechetikos cento darbuotojos: vadovė Zita Tručionienė, suaugusiųjų religinio ugdymo specialistė Kristina Rankelytė, religinio ugdymo specialistė Ernesta Juršaitė ir K. Paltaroko gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė.  

Pateikiame šio seminaro metodinę medžiagą

Ši pirmoji knyga Gyvenkite kaip šviesos vaikai skiriama katechetams ir visiems tikėjimo ugdytojams, dirbantiems su septynerių - aštuonerių metų vaikais. Tai puikus vaikų pedagogikos ir dvasinio palydėjimo vadovas. Pateikdama liturginių metų ciklą atitinkantį katechezės kelią, knyga siūlo tris etapus, vedančius į bendrystę su Kristumi:

  • Priimti Dievo meilę. Nuoseklus katechezės kelias pradedamas keletu Siracido knygos eilučių. Vaikai pažins pirmąsias apreiškimo apie Dievą ir žmogų tiesas, kurios davė pagrindą biblinei antropologijai. Paskui žvelgiama į Išganymo istoriją ir įsiklausoma į vyresniųjų tikėjimo brolių liudijimą, kaip jie atrado Dievą ir kaip asmeniškai atsiliepė į Jo kvietimą. Taip pačių vaikų gyvenimo istorija bus įtraukta į Išganymo istoriją ir taps jos dalimi.
  • Gyventi bendryste su Jėzumi. Skaitoma Evangelija pagal šv. Luką. Tai gailestingumo Evangelija. Katechetas Lukas padės vaikams pamažu atsiverti šiam dideliam slėpiniui. Paskui drauge su šv. Morkumi gilinamasi į Prisikėlimo slėpinį. Žvelgiama į Jėzų, „kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai" (Kol 2,3).
  • Būti Bažnyčios vaiku ir veikti drauge su Šventąja Dvasia. Nagrinėjami pirmieji Apaštalų darbų knygos skyriai ir Bažnyčios gyvenimo pradžia. Vaikai pažins Šventosios Dvasios veikimą ir prisikėlusio Kristaus buvimą Bažnyčioje. Lydimi katecheto, jie pamažu atras savo vietą šiandienos Bažnyčioje.

 

 

Šis trumpas katecheto vadovas Ateik ir sek mane, skirtas katechetams ir visiems vaikų tikėjimo ugdytojams, trokštantiems dalyvauti visuotinei Bažnyčiai patikėtoje evangelizacinėje misijoje. Taip pat ir tėvai jame galės rasti aiškias gaires kaip lydėti savo vaikus tikėjimo kelyje.
Knygoje pateikiamas nuoseklus katechezės kelias pagal šiuos punktus:

  • Kvietimas mylėti. Dievo ir žmogaus santykio pagrindai. Tai pamatas, kuriuo katechetas visada gali remtis.
  • Evangelizacijos kelias. Biblijoje randamos dvasinės nuostatos, kurias ugdant atveriama širdis Dievo malonei. Nuoseklus katechezės įgyvendinimas, atsižvelgiant j vaikų amžių ir brandą.
  • Sekimas Kristumi. Biblinis kelias vedantis link Dievo, j susitikimą su Juo, kad su Jėzumi per Šventąją Dvasią gyventume Bažnyčioje. Kelionė vyksta pagal liturginių metų kalendorių.
  •  Tikėjimo ir meilės mokykla. Praktiniai patarimai kaip perduoti tikėjimą ir kaip gyventi Susitikimu, kurį atveria katechezė.
  •  Gyventi bendryste Bažnyčioje. Katechezė yra Bažnyčios gyvenimo šerdis. Turi būti nuolat kuriama skirtingų katechezės vietų (šeimos, mokyklos, bažnyčios) ir ją perduodančių asmenų bendrystė. Siūloma keletas pamąstymų šia tema, taip pat katechetų liudijimų ir vaikų, išėjusių nuoseklią katechezę: Areik ir sek mane, maldų.
     

Seminaro akimirkos.

Seminaro akimirkos. D. Kratukienės nuotr.

Daugiau nuotraukų galite rasti čia...

 

 

 

aukštyn