Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
Konferencija „Katalikų tikybos integravimo galimybės mokykloje...“
Paskelbta: 2015-02-25 14:13:26

 2015-01-23

 Konferencijos pranešimai.

 1.  Daiva Gailiūtė - Šiaulių r. Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja. Pranešimas – „Katalikų tikybos integravimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
 2. Danutė Kratukienė – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, UT konsultantė. Pranešimas – „Integravimo galimybės įgyvendinant Bendrąsias ugdymo programa“.
 3. Aušra Nemunaitė – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja metodininkė, Daiva Gailiūtė - Šiaulių r. Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja Rima Kareivienė – Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos vyr. mokytoja. Pranešimas – „Katalikų tikybos pamokų integravimas neformaliajame ugdyme ir popamokinėje veikloje“.
 4. Diana Grapskytė – Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Nepamokinė veikla „Šviesos kelias“.
 5. Irena Liutkevičienė – Šiaulių Salduvės progimnazijos tikybos mokytoja Irena Andrijauskienė – Šiaulių Salduvės progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Mokinių kūrybiškumo ugdymas(-is) ir mokymosi sėkmė dirbant integruotai“.
 6. Virginija Vitkienė – Joniškio „Aušros“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Katalikų tikybos ir muzikos integracijos ypatumai bendrojo ugdymo procese“.
 7. Danutė Kratukienė – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, UT konsultantė
  Pranešimas – „Katalikų tikybos integravimo aspektai mokant literatūros“.
 8. Violeta Dališanskienė – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė, Violeta Višniauskienė – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos etikos vyr. mokytoja. Pranešimas – „Universalioji tarpdalykinė integracija dorinio ugdymo pamokose ir renginiuose“.
 9. Inga Zabulienė – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja. Pranešimas – „Integruota katalikų tikybos – etikos pamoka „Gyvybės ir mirties kultūra“.
 10. Elena Kalinauskienė – Šiaulių r. Pakapės mokyklos tikybos mokytoja, Vilma Daukšienė – Šiaulių r. Pakapės mokyklos dailės vyr. mokytoja. Pranešimas – „Katalikų tikybos ir dailės integruota pamoka „Verbų sekmadienio papročiai“.
 11. Jolanta Murzienė – Šiaulių Ragainės progimnazijos tikybos vyr. mokytoja. Pranešimas – „Integruota lietuvių-tikybos-muzikos pamoka ,,Mano Angelas Sargas“.
 12. Remigijus Čepas – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos vyr. mokytojas. Pranešimas – „Katalikų tikybos integravimas su profesiniu orientavimu „Jėzus yra dailidė, žvejys, mokytojas, gydytojas, ir kunigas“
  Pranešimas – „Video pranešimas „Tremtis iš pirmų lūpų“ ir pranešimas – „Mokymo priemonė motyvacijai skatinti „Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dėlionė“.

 

Konferencijos nuotraukos čia...

aukštyn