Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
VII-toji dorinio ugdymo mokytojų konferencija Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir pažangos vertinimas dorinio ugdymo pamokose...
Paskelbta: 2015-05-20 09:34:42

 2015-05-15

2015 m. gegužės 15 d.  vyko VII-oji respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir pažangos vertinimas dorinio ugdymo pamokose“

  I. PRAKTINĖ VEIKLA MOKYKLOSE

 1. Integruota etikos ir tikybos pamoka Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje (P. Višinskio g. 16, Šiauliai), 7-oje klasėje, 407 kabinete. Etikos mokytoja metodininkė Lijana Giedraitienė ir katalikų tikybos mokytoja metodininkė Laimutė Skyrienė.
 2.   Integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje (Tilžės g. 137, Šiauliai) I-oje klasėje, 115 kabinete. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Alma Šeputienė ir katalikų tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė.
 3.   Etikos pamoka Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S. Daukanto g. 71, Šiauliai), II-oje klasėje, 407 kabinete. Etikos mokytoja ekspertė Inga Vainorienė.

 II. PRAKTINĖS PATIRTIES PRISTATYMAI, DISKUSIJOS

 1. Rita Toleikienė – Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros lektorė. Pranešimas – „Antikorupcinis švietimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste“.
 2. Danutė Kratukienė – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos katalikų tikybos mokytoja ekspertė. Pranešimas – „Mokytojo asmeninės pažangos vertinimas dorinio ugdymo kontekste“.
 3. Laimutė Skyrienė – Šiaulių „Juventos“ progimnazijos katalikų tikybos mokytoja metodininkė ir Lijana Giedraitienė – etikos mokytoja metodininkė.Pranešimas – „Mokinio pažangos fiksavimas ir analizavimas dorinio ugdymo pamokose“.
 4. ses. Dominyka Violeta Slepikaitė – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos katalikų tikybos mokytoja. Pranešimas – „Evangelizacija tikybos pamokose: tikslas, būdai ir iššūkiai“.
 5. Irma Žemaitienė – Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė ir Nijolė Pankratovaitė – katalikų tikybos mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Mokymosi motyvacijos skatinimas dorinio ugdymo pamokose“.
 6. Inga Petrukonienė – Šiaulių „Rasos“ progimnazijos vyresnioji etikos mokytoja. Pranešimas – „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymosi galimybės integruojant savisaugos problemų sprendimo būdus“.
 7. Lina Zubauskienė – Gargždų „Minijos“ progimnazijos etikos mokytoja metodininkė ir Ilma Agajan – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė. Stendinis pranešimas – integruotų etikos ir psichologijos pamkų ciklas „Mokomės mokytis“.
 8. Neringa Kasradze – Klaipėdos statybininkų mokyklos vyresnioji etikos mokytoja. Pranešimas – „Magiški žodeliai keičiantys mūsų gyvenimą“.
 9. Lina Zubauskienė – Gargždų „Minijos“ progimnazijos etikos mokytoja metodininkė ir Ilma Agajan – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Mokymosi būdų bei strategijų įvairovės matymas, pasirinkimas ir įvaldymas“.
 10. Egidija Jasevičienė – VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos etikos mokytoja metodininkė. Pranešimas – „Kūrybinės užduotys per etikos pamokas“.
 11. Rasa Šlekienė – Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, katalikų tikybos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja. Pranešimas – „Mokytis ar nesimokyti!? Inovatyvūs mokymo(si) metodai mokėjimo mokytis kompetencijų ugdyme“.
 12. Vitalija Jakubauskienė – Šiaulių sanatorinės mokyklos etikos mokytoja metodininkė ir lietuvių k. vyresnioji mokytoja. Stendinis pranešimas – „Mes apie toleranciją“.
 13. Inga Vainorienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos etikos mokytoja ekspertė. Pranešimas – „Mokinių įsivertinimas ir refleksija dorinio ugdymo pamokoje“.

Konferencijos nuotraukas rasite čia.

 

 

 

aukštyn