Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
Seminaras Vaikų dorinių ir tautinių vertybių ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“...
Paskelbta: 2015-08-12 09:27:17

2015-03-27

Gerosios darbo patirties seminaro „Vaikų dorinių ir tautinių vertybių ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ pranešimų temos:
 

1. Nijolė Gudžiūnienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė. Pranešimas – Eime pažiūrėti į „Mūsų darželį“
2. Danutė Kratukienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė. Pranešimas – Rasti Dievą visur – dvasingumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje.
3. Kristina Vaitkuvienė, Šiaulių kolegijos dėstytoja, darželio auklėtinio (ės) mamytė. Pranešimas – Darželyje įgytų dorinių vertybių atspindys šeimoje.
4. Nijolė Pankratovaitė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos, tikybos mokytoja metodininkė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro koordinatorė. Pranešimas – Leiskite mažutėliams ateiti pas mane – Šventųjų keliu.
5. Laimutė Vaičiulytė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ tikybos mokytoja. Pranešimas – Tikybos integravimas į priešmokyklinio ugdymo programą.
6. Ona Vargalienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja metodininkė. Pranešimas – Gerumo pamokėlės.
7. Irena Rimvyda Buivydienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ pavaduotoja ugdymui. Pranešimas – Vaikų tautiškumo ir etnokultūrinio ugdymo formos lopšelyje-darželyje „Kregždutė“.
8. Vitalija Budrienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja metodininkė. Pranešimas – Etinė valandėlė „Gerumo nebūna per daug“.
9. Nijolė Pankratovaitė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos, tikybos mokytoja metodininkė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro koordinatorė. Pranešimas – Praktinis Keto metodologijos pristatymas dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikais.
10. Laimutė Vaičiulytė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ tikybos mokytoja. Pranešimas – Verbų sekmadienio iliustravimas išdėliojant.
11. Genovaitė Marcinkutė, Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ neformaliojo ugdymo mokytoja. Pranešimas – Jėzaus Kančios pristatymas vaikams.
12. Asta Kivyliūtė, Šiaulių VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ tikybos mokytoja metodininkė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė. Pranešimas – Šv. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė.
 

aukštyn