Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
VIII-oji dorinio ugdymo konferencija Ugdymo integravimo galimybės ir praktinės patirtys dorinio ugdymo pamokose...
Paskelbta: 2020-11-05 16:17:10

2017-03-16

 2017 m. kovo 16 d. vyko VIII-oji respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Ugdymo integravimo galimybės ir praktinės patirtys dorinio ugdymo pamokose“

Konferencijoje analizuotos šios probleminės sritys:
• dalykų ryšiai ir integracijos galimybės.
• inovatyvūs ugdymo(-si) metodai integruotoje pamokoje.
• mokinių kompetencijų ugdymas integruotoje pamokoje.
• individualizavimas ir diferencijavimas integruotoje pamokoje.
• vertinimas ir įsivertinimas integruotoje dorinio ugdymo pamokoje.
• mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas.
• projektinė veikla.
• dorinio ugdymo mokytojų, klasės vadovų, dalykų mokytojų, soc. pedagogo, spec. pedagogo bendradarbiavimas.
 

Keletas konferencijos pranešimų.

Nijolė Pankratovaitė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos tikybos mokytoja. II Loginių galvosūkių panaudojimas dorinio ugdymo pamokose.  

Irmas Žemaitiėnė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos etikos mokytoja. II Rašysena - raktas į asmenybę. 

Asta Šiaulienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos tikybos mokytoja. II Tikyba - etika per kiną projektiniame pamokų cikle: “Meilė - Santuoka, Šeima - gyvybė.“

 

aukštyn