RELIGINIS UGDYMAS

Veikla dekanatuose

Šiaulių vyskupijoje veikia 6 tikybos mokytojų metodiniai būreliai. Metodinių būrelių veiklos planai 2020-2021 m. m.

Metodiniai būreliai — tai mokytojų grupės, sudarytos iš įvairių mokyklų mokytojų, vykdantys religinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą. Jų veiklą koordinuoja vyskupijos Katechetikos centras per metodinių būrelių vadovus bei tiesiogiai atvykdami į metodinius susirinkimus.

 


 

aukštyn