Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
X-oji respublikinė dorinio ugdymo mokytojų metodinė – praktinė konferencija Mokymo(-si) sėkmė dorinio ugdymo pamokose...
Paskelbta: 2020-11-05 16:55:47

2019-03-14

2019 m. kovo 14 d. vyko X-oji respublikinė dorinio ugdymo mokytojų metodinė - praktinė konferencija „Mokymo(-si) sėkmė dorinio ugdymo pamokose“.

Skelbiame keletą aktualių konferencijos pranešimų.

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė, Lietuvos laisvosios rinkos institutas. II Ekonomika ir etika, kartu negalima atskirai, kur dėsime kablelį.

s. Elija Rudinskaitė CSC, Panevėžio 5-osios gimnazijos tikybos mokytoja. II Mokymo(-si) sėkmė dorinio ugdymo pamokose.

Ingrida Saunorienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos etikos mokytoja. II Holistinis ugdymas - kelias į kiekvieno mokinio sėkmę.

Darius Venčkauskas, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos informacinių technologijų ir tikybos mokytojas. II Interaktyvių programėlių naudojimas dorinio ugdymo pamokose.


 

 

 

aukštyn